Нашият екип

Стоян Лилов

Започва кариерата си в застрахователния и банков сектор за да намери истинското си призвание в управлението на риска и дяловите инвестиции. Кариерата му включва позиции в Алианц, ТБ Алианц, Марш и БТК. Създава първата българска риск мениджмънт асоциация БРИМА и е избран за член на управляващия съвет на директорите на Европейската организация FERMA. От 2008 се занимава с консултиране и дялови инвестиции в стартиращи компании. Отлично познава предизвикателствата пред компании от технологичния и финансовия сектор в България.

LinkedIN

Георги Костадинов

Започва кариерата си като системен администратор в интернет доставчик. Развитието си продължава в компания за системно интегриране. Основна насоченост в работата е мрежова инфрастриктура и инфромационна сигурност. Притежава сертификати на Cisco, ExtremeNetwork, Fortinet, BlueCoat и др. Кариерата му включва успешно реализирани проекти в Централна Корпоративна Банка, Банка ДСК, ТексимБанк, застрахователно дружество Виктория, логистична компания Спиди АД и много други.

LinkedIN

Ралица Пейчевска

Завършва магистратура в Софийски университет. Започва кариерата си в телевизия ТравълТВ. Основава и ръководи собствена компания за информационна сигурност, с която реализират успешни проекти в БТВ Медия Груп, НетИнфо АД, Нова Броадкастинг Груп и други.

LinkedIN

Разполагаме с юридически консултанти, напълно компетентни по всички аспекти на прилагането на регламента GDPR и последващото управление на процесите свързани с него!

GDPR

Защита на Вашите данни

Новият регламент GDPR е на път да преобрази начина по който личните данни се събират, съхраняват и използват в глобален мащаб. За да се спазят изискванията на GDPR фирми и организации трябва да направят чувствителни промени в начина си на работа и дори във своите организационни и технически структури. Тези промени могат да бъдат скъпо струващи и стресиращи за повечето от малките и средни предприятия.

Как може да ви помогнем да постигнете съответствие с изискванията на GDPR?

Нашият екип е посветен на мисията да помогне на компаниите от този сектор да извършат прехода към GDPR съответствие с минимални разходи и максимална оптимизация на необходимите организационни промени. Ние вярваме, че процесът на защита на личните данни е само част от общия процес на доброто управление на риска и че всички промени задължително трябва да подпомагат вече съществуващите бизнес процеси, а не да ги обременяват. GDPR може да бъде възможност да подобрите начина на управление на Вашия бизнес и да намалите рисковете за Вашата компания.

УСЛУГИ

Нашият екип от експерти може да Ви предложи разнообразие от решения, базирани на добри практики и световни стандарти, от безплатна оценка на състоянието на Вашите бизнес процеси спрямо GDPR и създаване на пътна карта за постигане на съответствие до цялостно изпълнение и внедряване на най-приложимото за Вас комплексно решение. Нашият дългогодишен опит ни позволява да предложим решения приложими както за малки и средни предприятия, така и за големи международни компании.

Получавате детайлен анализ на моментното състояние и план за постигане на съответствие

Доклад, включващ пълен лист с видовете данни и начините на съхранение и организационна диаграма на процесите и отговорните звена и лица.

Доклад за възможните рискове за Вашия бизнес и план от мерки за избягване и намалението им

Изготвяне на пълен план за действие и осигуряване на ресурси за изпъление.

Нашият екип ще проведе серия от необходимите обучения на екипи, специално пригодени за бизнес процесите на Вашта организация.

Получавате детайлно разписани процедури за откриване, противодействие и докладване на инциденти, свързани с ЛД.

Say hello

Може да се свържете с нас като ни изпратите e-mail или ни се обадите

Phone:

+359 879 265 741

Email:

personaldata@atoll-vision.com